Terapia czaszkowo-krzyżowaPodstawą koncepcji czaszkowej jest pulsacja płynu mózgowo-rdzeniowego i manifestacja Oddechu Życia. Oddech życia jest tu rozumiany jako świadomość, która przenika cały Wszechświat. Manifestuje się wszędzie, płynie przez  każdą żywą istotę i odpowiada za  podstawowy wzorzec, według  i  wokół którego tworzą się układy w organizmie. Oddech życia tworzy zasady na których opiera  harmonijne funkcjonowanie organizmu. Ten proces nazywamy jest mądrością uzdrawiania i mądrością serca. Moc oddechu wywołuje pulsację, która jest obecna we wszystkich płynach i tkankach naszego ciała. W pewnym sensie pulsująca energia  zmusza płyny i tkanki do odpowiedzi. Te fale energii prowokują zauważalny ruch w ciele fizycznym. Ruch jest subtelny, ale można go wyczuć za pomocą zmysłów. Tego uczy się terapeuta czaszkowo-krzyżowy. Umiejętność wyczuwania ruchu w ciele pacjenta, którego moc bezpośrednio wpływa na stan fizyczny każdego organizmu, jest podstawą pracy terapeutycznej. Za pomocą terapii możemy ocenić siły witalne pacjenta i skontaktować się z podstawową mądrością ciała, matrycą zdrowia. Podejście biodynamiczne daje możliwość pracy z rdzeniem systemu energetycznego człowieka. Skupiamy się na ruchu energii i jego manifestacji w żywym organizmie. Terapeuta wchodzi bezpośrednio w kontakt z tym ruchem i pomaga odbudować i poprawić stan zdrowia i samopoczucia. Pracując na poziomie, który leży u podstawy wszystkich procesów, jesteśmy w stanie osiągnąć lepsze rezultaty. Terapeuta pracuje z zaburzeniami energetycznymi, leżącymi u podstawy wszystkich objawów i próbuje pomóc w odzyskaniu równowagi.
Bioenergetyka


Psychosomatyka


Techniki medytacyjne


Uwalnianie energetyczne z punktami świadomości


Masaż mięśniowo-powięziowego uwalniania


Terapia czaszkowo-krzyżowa


Ćwiczenia energetyczne


Masaż bioenergetyczny – dotyk pełen miłości


Analiza śnienia, praca z symbolami


Joga kundalini


Praca na poziomie energetycznym z ciałami subtelnymi


Systemowe oczyszczanie energii życiowej, praca z traumą


Portret numerologiczny


Docieranie do karmy rodowej


Ustawienia