Systemowe oczyszczanie


Systemowe oczyszczanie energii życiowej, praca z traumą


Oderwanie duszy od ciała jest jednym z ważniejszych skutków traumy. Natura nie jest głupia. Nie wolno jednak ignorować skutków traumy, które są wynikiem działania mechanizmów obronnych, pierwotnej biologii organizmu. Jedynym sposobem indywidualnego i zbiorowego uwolnienia się od ponownego doświadczania i odgrywania traum z przeszłości jest świadoma ich transformacja. Musimy tego dokonać uciekając się do pomocy pracy grupowej, praktyk szamańskich lub terapii indywidualnej.
Każdy z nas ma większe zdolności do samouzdrawiania niż to sobie uświadamia. Możemy zrobić wiele, by odzyskać swoją duszę. W tej technice ponownie integrujemy utracone lub rozdzielone części swojego podstawowego ja. Aby tego dokonać musimy bardzo mocno pragnąć znowu powrócić do stania się całością. Musimy zrozumieć, że ono jest niezbędne do pełnego zjednoczenia naszej Istoty jako całości. To pragnienie nas wyzwoli i stanie się kotwicą, za pomocą której dusza znów połączy się z ciałem. Nastąpi wewnętrzna samoregulacja a zablokowane elementy naszego traumatycznego doświadczenia stopniowo uwolnią się od służenia traumie i będzie następowało zdrowienie.
Przede wszystkim trzeba uznać potrzebę uzdrowienia. Większość współczesnych kultur stała się ofiarą powszechnego przekonania, że „siła” znaczy” wytrzymałość”, że bohaterem jest osoba, która idzie dalej, jest przebojowa, jak gdyby nigdy nic, bez względu na to, jak się czuje, jak poważne ma objawy i jak dużo to kosztuje. Możemy myśleć, że wyszliśmy z zagrażającego doświadczenia bez draśnięcia. I tak robi większość ludzi. Nic bardziej mylnego. Dopóki coś niedobrego się z nami dzieje to znaczy, że doświadczenie nie zostało dokończone, nie zostało zintegrowane, nastąpiło rozdzielenie duszy. W tym czasie skutki traumy dają się coraz bardziej we znaki. Niedokończone reakcje zamrożone w naszym systemie nerwowym są, jak nierozbrojone bomby z opóźnionym zapłonem. Prawdziwe bohaterstwo to odwaga otwartego przyznania się do swoich przeżyć a nie tłumienie ich czy zaprzeczania im.
W czasie tej sesji będziesz mieć szansę powrotu do zamrożonego przeżycia traumatycznego, staniesz z nim twarzą w twarz, ale będziesz mieć siłę i wsparcie by to zrobić. Skorzystasz z wewnętrznych zasobów, uwolnisz przestrzeń i zaprosisz w to miejsce NOWE. Przy pełnym miłości i współczucia oparciu, da się to zrobić.

Sesja trwa około 1,5 do 2 godzin.

Bioenergetyka


Psychosomatyka


Techniki medytacyjne


Uwalnianie energetyczne z punktami świadomości


Masaż mięśniowo-powięziowego uwalniania


Terapia czaszkowo-krzyżowa


Ćwiczenia energetyczne


Masaż bioenergetyczny – dotyk pełen miłości


Analiza śnienia, praca z symbolami


Joga kundalini


Praca na poziomie energetycznym z ciałami subtelnymi


Systemowe oczyszczanie energii życiowej, praca z traumą


Portret numerologiczny


Docieranie do karmy rodowej


Ustawienia