Joga kundalini


Kundalini jest potencjałem twórczym istoty ludzkiej. To cała energia Kosmosu w każdej osobie i poza tą osobą. To jest energia świadomości. Bez nieustannego przepływu tej energii nie moglibyśmy żyć. Przy wielkim przepływie tej energii nasz umysł zaczyna płynąć i budzić się. Przestajemy żyć w wyimaginowanych rzeczywistościach i stajemy się bardzo obowiązkowi w zadaniach i radościach życia. Zaczynamy korzystać z szóstego zmysłu, świadomej przytomności i wrodzonych zdolności. Nasz wewnętrzny radar zostaje obudzony i ostrzega nas przed niebezpieczeństwem i prowadzi w kierunku skutecznych działań. Dzięki technikom jogi kundalini ta naturalna zdolność zostaje uaktywniona i osiągnięta.

Kundalini joga przywraca na poziomie fizycznym równowagę systemu hormonalnego, oczyszcza krew, zwiększa pojemność płuc, wzmacnia układ odpornościowy, silnie wpływa na centralny układ nerwowy, neutralizuje stres i jego skutki. Wprowadza równowagę pomiędzy ciałem, umysłem i duszą.

Bardzo silnie rozwija intuicję. To technika duchowa, która jest pełna mocy i powoduje zmiany. To praktyczna metoda, która przynosi efekty w postaci zmian przyciągających sukces, spełnienie i doskonałość w życiu.
Na sesji indywidualnej pracujemy z odpowiednimi narzędziami jogi kundalini i tym samym przyspieszamy proces zmian w kierunku nas interesującym.
Bioenergetyka


Psychosomatyka


Techniki medytacyjne


Uwalnianie energetyczne z punktami świadomości


Masaż mięśniowo-powięziowego uwalniania


Terapia czaszkowo-krzyżowa


Ćwiczenia energetyczne


Masaż bioenergetyczny – dotyk pełen miłości


Analiza śnienia, praca z symbolami


Joga kundalini


Praca na poziomie energetycznym z ciałami subtelnymi


Systemowe oczyszczanie energii życiowej, praca z traumą


Portret numerologiczny


Docieranie do karmy rodowej


Ustawienia