Ćwiczenia energetyczne


Procesy energetyczne zachodzące w ciele związane są ze stanem żywotności w ciele. Im więcej dana osoba posiada żywotności, tym większą energią dysponuje i odwrotnie. A to przekłada się na jakość życia i funkcjonowania.

Nie jesteśmy  w stanie uniknąć sztywności, która pojawia się wraz z wiekiem. Co możemy zrobić to uniknąć sztywności, pojawiającej się w wyniku chronicznego napięcia mięśni spowodowanymi nierozwiązanymi konfliktami emocjonalnymi. Napięcie w ciele wywołuje stres i powoduje  określone ułożenie mięśni i nieuświadomioną postawę ciała. Takie napięcie szkodzi zdrowiu emocjonalnemu. Skutkiem jest obniżony poziom energii i ograniczona elastyczność i ruchliwość, a także ekspresja danej osoby.

Ćwiczenia mają pomóc w uświadomieniu sobie napięć i rozluźnieniu ich poprzez wykonywanie określonych ruchów. Ćwiczenie energetyczne mogą też zwiększyć potencjalne możliwości każdego z nas jako, że: pogłębiają samoświadomość, regulują oddech, ugruntowują nas, zwiększają wibrację ciała, podnoszą energię i witalność, wzbogacają naszą ekspresję i otwierają na wewnętrzny potencjał.

Podczas pracy bioenergetycznej ciało osoby wprowadzone jest w stan wibracji poprzez zastosowanie specjalnych, stworzonych do tego ćwiczeń. Ćwiczenia są wykonywane podczas sesji, ale też samodzielnie w domu. Nie są one substytutem terapii, nie rozwiążą głębokich problemów emocjonalnych wymagających pomocy kompetentnego specjalisty, ale często powodują uświadomienie sobie przez osobę takiej konieczności, czy potrzeby.Bioenergetyka


Psychosomatyka


Techniki medytacyjne


Uwalnianie energetyczne z punktami świadomości


Masaż mięśniowo-powięziowego uwalniania


Terapia czaszkowo-krzyżowa


Ćwiczenia energetyczne


Masaż bioenergetyczny – dotyk pełen miłości


Analiza śnienia, praca z symbolami


Joga kundalini


Praca na poziomie energetycznym z ciałami subtelnymi


Systemowe oczyszczanie energii życiowej, praca z traumą


Portret numerologiczny


Docieranie do karmy rodowej


Ustawienia