Jakie jest powiązanie między Tobą a Wszechświatem?

2 września 20170
jakie_jest_powiazanie-1024x443.jpg
Pozwól, że Ci wyjaśnię, w jaki sposób jesteś najsilniejszą wieżą transmisyjną we Wszechświecie. Mówiąc najprościej, wszelka energia wibruje z określoną częstotliwością. Będąc energią, Ty także wibrujesz z określoną częstotliwością a w każdym momencie jest ona określana przez to, co myślisz i czujesz. Wszystko, czego pragniesz, składa się z energii i też wibruje. Wszystko jest energią. Tu dochodzimy do czynnika ,,zachwytu”.
Kiedy myślisz o tym, czego chcesz i emitujesz tą częstotliwość, sprawiasz, że energia Twojego pragnienia wibruje na tej właśnie częstotliwości i sam przyciągasz do siebie przedmiot swojego pragnienia ! Kiedy koncentrujesz się na tym, czego chcesz, zmieniasz wibrację atomów tej rzeczy i sprawiasz, że wibruje ona ku tobie. Jesteś najpotężniejszą wieżą transmisyjną we Wszechświecie, ponieważ jest Ci dana moc koncentracji Twej energii poprzez myśli i zmiany wibracji tego, na czym się koncentrujesz a w rezultacie to coś jest do Ciebie przyciągane, jak magnes.
Opracowanie na podstawie: The Secret- Rhonda Byrne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *